Trubky PVDF

 

Chemická odolnost:

PVDF je vysoce odolný vůči většině anorganických kyselin, organickým kyselinám a uhlovodíkům.

PVDF není odolný vůči zásadám, aminům, nebo alkalickým kovům.

 

Fyzikální vlastnosti:

PVDF má výborné mechanické vlastnosti: pevnost, rázovou houževnatost a otěruvzdornost

Má vynikající odolnost vůči UV záření a radiaci.

Je použitelný v rozsahu teplot -20°C – 140°C.

PVDF je těžkozápalný a samozhášivý.

 

Zdravotní nezávadnost:

PVDF je zdravotně nezávadný.

 

Použití:

Trubky PVDF jsou vynikajícím řešením vedení agresivních chemických látek a přípravků, což je předurčuje k použití v chemickém a potravinářském průmyslu, zemědělství a energetice, včetně jaderné.

Používají se především pro vedení korozivní látek zejména kyselin, oxidačních přípravků a desinfekčních roztoků. Je vysoce odolný proti chloru. Trubky PVDF je možné použít i pro viskózní média.