Kdo jsme?

Společnost PARZLICH vznikla v roce 2011 jako projekt plastikářské firmy zaměřené na výrobu extrudovaných hadic, trubek a profilů z polymerních materiálů. Společnost PARZLICH je společným projektem holdingu NWT a fyzických osob a je vyústěním systematické podpory a rozvoje nových projektů z technologické oblasti.

Cílem společnosti je využití vlastního výzkumu a vývoje na poli aplikací polymerních materiálů a nabízet tak zákazníkům vysokou přidanou hodnotu díky lepším užitným vlastnostem výrobků, úspoře nákladů při zpracování našich produktů, či nižším environmentálním dopadům, díky používání ekologicky šetrných, či biologicky odbouratelných materiálů.

Protože vývoj aplikace nových materiálů, výrobních postupů či zdokonalování stávajících je výrazným inovačním nástrojem, proto úzce spolupracujeme s odbornými pracovišti českých vysokých škol a univerzit jmenovitě Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně,

Důležitým článkem firemní filozofie je kvalita. Proto od počátku klademe maximální důraz na výběr strojů a zařízení pro výrobu, školení obsluhy a řízení procesů tak, abychom mohli uspět v náročné konkurenci dodavatelů pro automobilový průmysl. Zavedení systému řízení kvality podle ISO 9001:2009 je pro nás samozřejmostí. Pro další období připravujeme zavedení systému podle TS 16949.

V roce 2011 se společnost PARZLICH s.r.o. stala členem Plastikářského klastru, který jako zájmové sdružení právnických osob se snaží vytvářet podmínky pro rozvoj plastikářských firem a podporovat inovace v plastikářském průmyslu.

 

Politika kvality:

Společnost PARZLICH si vytkla tyto základní cíle politiky kvality:

  • Uspokojovat potřeby zákazníků dodávkami produktů v požadované kvalitě, rychlosti dodání a operativnost
  • Uvádět na trh inovace výrobků, které přinášejí zákazníkům úspory jednak cenové, tak i časové
  • Maximalizovat efektivitu výroby při zachování vysokých bezpečnostních a enviromentálních standardů
  • Udržovat a posilovat dobré dodavatelsko-odběratelské vztahy a dbát na etiku podnikání
  • Vést zaměstnance k důslednému dodržování zásad BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí
  • Vytvářet firemní prostředí vedoucí k iniciativnímu přístupu zaměstnanců ve směru zvyšování efektivity výroby a hledání inovačních příležitostí.