Trubky PFA (Perfluoroalcoxy kopolymer)

 

Chemická odolnost:

Trubky PFA vykazují vysokou chemickou odolnost vůči většině chemikálií – organickým i anorganickým kyselinám, rozpouštědlům, roztokům solí

 

Fyzikální vlastnosti:

Nízká drsnost – nízký koeficient tření.

Možnost použití od 0-250°C

Obtížná hořlavost a samozhášivost.

 

Zdravotní nezávadnost:

Trubky PFA jsou zdravotně nezávadné

 

Použití:

Náročné aplikace v chemickém průmyslu, trubky pro chemická čidla, použití pro vedení médií v laboratořích.