Trubky FEP (Fluorovaný ethylen-propylen)

 

Chemická odolnost:

Trubky PFA vykazují vysokou chemickou odolnost vůči většině chemikálií – organickým i anorganickým kyselinám, rozpouštědlům, roztokům solí

 

Fyzikální vlastnosti:

Trubky FEP mají lepší transparentnost než trubky z PTFE

Nízká permeability pro plyny než u většiny plastů

Možnost použití do 200°C

 

Zdravotní nezávadnost:

Trubky FEP jsou zdravotně nezávadné

 

Použití:

Náročné aplikace v chemickém průmyslu, trubky pro chemická čidla, použití pro vedení médií v laboratořích.