Trubky ABS:

 

Chemická odolnost:

Trubky z ABS jsou vysoce odolné proti roztokům solanek, glykolů, anorganickým kyselinám, suspenzím a roztokům vlákniny.

ABS není vhodný pro koncentrované kyseliny, silné alkálie organická rozpouštědla, estery, ketony a aromatické uhlovodíky.

 

Fyzikální vlastnosti:

Vynikající odolnost proti nízkým teplotám.

Pro použití od -40°C do 160°C

Tepletná vodivost je 2000x nižší než u mědi.

 

Zdravotní nezávadnost:

Trubky ABS jsou zdravotně nezávadné.

 

Použití:

Trubky ABS jsou nejlepším řešením pro vedení médií při nízkých teplotách. Používají se pro nejrůznější systémy chlazení, klimatizační systémy, vedení roztoků solí, nebo pro myčky automobilů.